Farnosť Rudňany

Prejsť na obsah
Farské oznamy
Synoda o synodalite v Spišskej diecéze.
Diecézna škola viery.
ROK BOŽIEHO SLOVA
"Kristovo slovo nech vo Vás bohato prebýva" Kol 3,16

Diecézny katechetický úrad Vám ponúka základné informácie k Roku Božieho slova a s nimi i niekoľko podnetov na intenzívnejšie prežívanie tohto obdobia.

Farský úrad
Kostol sv. Klementa
Sv. Klement
Zvonica
Pôvodný kostol
ADRESA

Rudňany 48
053 23 Rudňany
email: rudnanyfarnost@gmail.com
kontakt: 053/4499225FARNOSŤ RUDŇANY
Návrat na obsah